22@ Network

Logo

Soci / Junta Directiva

22@Network bcn està format per empreses i entitats ubicades al districte 22@ que consideren que la innovació i el coneixement han de ser part activa de la seva organització, independentment del seu sector d’activitat. L’objectiu de l’associació és el treball en xarxa per a augmentar la competitivitat de les empreses instal·lades al districte 22@, consolidant-lo com el districte de la innovació de Barcelona. L’associació 22@Network està formada per més de 100 empreses associades.


asLAN

Logo

Soci

@asLAN és l’Associació de proveïdors de sistemes de xarxa, internet i telecomunicacions que des de la seva constitució a l’any 1989, com a una iniciativa privada de 24 empreses pioneres, per aquell llavors, incipient món de les xarxes, ha tingut per missió: “promoure i difondre a Espanya l’ús de les noves tecnologies a l’àmbit de l’empresa, així com generar valor per a tots els seus associats”.


ATI Asociación de Técnicos de Informática

Logo

Soci Institucional

L’Associació de Tècnics de Informàtica – ATI, inscrita al Registre Nacional d’Associacions, Grup 1, Secció 1 i Número Nacional 31434, és una associació sense ànim de lucre fundada en 1967, oberta a tots els que, en qualsevol nivell professional i sector productiu, desenvolupen la seva activitat com a professionals a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). Té com a objectiu la defensa, promoció i desenvolupament de l’activitat d’aquells que exerceixen com a tècnics i professionals al camp de les tecnologies de informació, facilitant als seus socis l’intercanvi d’experiències, la formació i la informació sobre aquestes tecnologies, a la vegada que contribueix a la promoció i el desenvolupament de les mateixes, estudiant el seu impacte a la Societat i els ciutadans, i potenciant les relacions amb el seu entorn social i econòmic, col·laborant amb d’altres entitats professionals informàtiques, implantades tant al nostre país com fora d’ell.


Clúster Digital de Catalunya

Logo

Socis Fundadors

El Clúster Digital és un espai de trobada format per un grup d’empreses, entitats i grups d’investigació amb un nexe d’unió: les TIC. Reconegut pel Ministeri d’Indústria com una Agrupació Empresarial Innovadora (AEI), el Clúster Digital agrupa start-ups, pymes i grans empreses i altres entitats per a impulsar la competitivitat del sector TIC català, potenciant una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i la innovació oberta. Fomentem la cultura de la competitivitat i de la col·laboració per a generar projectes que incrementen el volum de capital tecnològic i de negoci TIC dels nostres membres.


Ctecno

Logo

Membre del CONSELL D’EMPRESES

El CTecno és una fundació que uneix empreses i professionals del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i que té com a objectius: Impulsar i facilitar les oportunitats de negoci i el creixement econòmic del seus socis, que són empreses i professionals del sector de les TIC. Ser referent, dinamitzador i punt de trobada, fomentant la transversalitat amb d’altres sectors econòmics. Generar coneixement, fomentar la innovació i actuar de think-tank a l’àmbit de les TIC. Col·laborar, en partenariat amb altres actors públics i privats de la galàxia TIC, en la vertebració d’un hub d’innovació digital amb vocació internacional. Creada al 2008, la Fundació CTecno promou entorns de networking entre les empreses sòcies i empreses externes, i entre les empreses sòcies i l’administració a través de l’organització de varis actes (públics i privats), així com reunions exclusives o la creació d’espais de treball i reflexió, la redacció i publicació de varis estudis sobre el sector o la difusió de les seves corporacions a l’àmbit nacional i internacional


TicSalut

Logo

Membre del CONSELL ASESSOR D’EMPRESES

La Fundació TicSalut és un organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que treballa per a impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa a l’àmbit de la salut, fa d’observatori de noves tendències, innovació i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.