22@ Network

Logo

Presidència / Junta Directiva

Formada per empreses i entitats ubicades en el districte 22@ de Barcelona que aposta per la innovació i el coneixement. La associació, clau en el desenvolupament econòmic de Barcelona i Catalunya, teixeix l’ecosistema per augmentar la competitivitat de les empreses del districte 22@Network compta amb més de 140 empreses i entitats associades.

asLAN

Logo

Soci

Associació de proveïdors de sistemes de xarxes, internet i telecomunicacions que busca promoure l’ús de les noves tecnologies en les empreses espanyoles. Amb més de 20 anys de recorregut en el sector, Aslan treballa també per generar valor a les més de 120 empreses tecnològiques associades.

ATI Asociación de Técnicos de Informática

Logo

Soci Institucional

Associació sense ànim de lucre que obre les portes a tots els que desenvolupen la seva activitat com professionals en l’àmbit de les TIC. Busca promoure el desenvolupament d’aquest professionals i fomentar la difusió de les TIC a través de l’estudi del seu impacte en la societat.

Clúster Digital de Catalunya

Logo

Socis Fundadors / Consell Assessor

Espai de trobada format per empreses, entitats i grups de investigació units per les TIC. Treballa per impulsar la competitivitat del sector TIC en Catalunya, potenciant una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i la innovació.

Ctecno

Logo

Membres del Consell d’Empreses

Fundació que uneix empreses i professionals del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Impulsa i facilita les oportunitats de negoci i el creixement econòmic dels seus socis. Ctecno busca generar coneixement, fomentar la innovació i actuar de think-tank en l’àmbit de les TIC.

TicSalut

Logo

Membre del Consell Assessor de Empreses

Organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC en la salut, amb l’observatori de noves tendències, la innovació i el seguiment d’iniciatives emergents.