H2Catalog

Imagen Lista

Portal de referència per la divulgació i sensibilització de la emprenta hídirca. Entorn Tecnològic orientat a Particulars i Experts.

El projecte H2Catalog ha tingut com objectiu principal la creació d'una plataforma líder en el càlcul de la emprenta hídrica de productes i procés a la industria agroalimentaria, y la seva posterior divulgació a la societat.

La plataforma consta d’un portal de divulgació dirigit a usuaris particulars, els quals poden consultar informació d’interès general a l’àmbit de l’eficiència de recursos hídrics i obtenir una primera aproximació del càlcul de l’empremta hídrica.www.h2catalog.es

D'altra banda, s'ha desenvolupat una eina profesional dirigida a usuaris experts  que desitjen realitzar un cálcul més depurat mitjansant eines d'análisi avançat, així com la posterior extracció de coneixement rellevant al voltant de l'emprenta hídrica asociada als seus productes i procesos. 

El projecte H2Catalog amb número d'expedient TSI-020100-2011-452 es un projecte cofinanciat pel Ministeri d'Energia i Turisme, dins del pla Nacional d'investigació cientifica, Desenvolupament i Inovació Tecnològica 2008-2011, convocatoria 1/2011 del pla Avanza2.

Imagen Pie