Comptar amb professionals qualificats que siguin capaços de maximitzar el potencial de les solucions i infraestrutures tecnològiques és essencial per a una correcta adopció de les tecnologies de la informació a les organitzacions. Grupo ICA t'ofereix un equip humà necessari per a fer front als desafiaments tecnològics i aconseguir centrar el focus en el teu negoci.  

 

MODALITATS DE SERVEIS

Serveis professionals

Grupo ICA assigna i gestiona al millor equip de persones pel client.
 • Seleccionarem i reclutarem professionals.
 • Els acompanyem en cada etapa de la seva estància amb el client.
 • Formem i brindem suport continu als nostres treballadors.
 • Realitzarem una supervisió constant i exhaustiva dels serveis professionals oferts.

Serveis on-site

Grupo ICA ajuda al compliment dels compromisos de qualitat de servei acordats amb el client. 
 • Seleccionem el millor personal adaptat a les teves necessitats.
 • Gestionem, planifiquem i fem un seguiment del servei seguint les directrius estratègiques del client.
 • Rentabilitzarem els teus processos TI per a augmentar el marge de beneficis.
 • Ajudem a reduir les teves depeses operatives i a maximitzar la efciència de les teves operacions.
 • Asumim un major compromís i responsabilitat amb el client.

BPO

Grupo ICA assumeix els compromisos de qualitat de serveis acordats amb el client.
 • Assumim completament els teus riscos TI.
 • El client compta amb més temps per centrar-se en els seus avantatges competitius i objectius estratègics.
 • Es minimitzen els riscos, es guanyen capacitats addicionals i s'incrementa la flexibilitat del negoci.
 • Reduïm els teus costos en RRHH, espai físic i equipament.
 • Realitzem una gestió més eficaç dels becs de demanda.

QUÈ PODEM FER PER LA TEVA EMPRESA?

Desenvolupament

(.NET, Java, PHP, Python, SQL,...)

Sistemes

(Windows, Linux, Unix)

Seguretat

(SIEM, Code Security)

Comunicacions

(Router, Firewall...)

Big Data & Analytics

(Reporting Services, Datawarehouse, Hadop, Spark,...)

Suport Tècnic

(Windows, Linux, Unix)

Consultoria

(Procesos, LOPD...)

Gestió de projectes