Hem adquirit els màxims reconeixements dels principals organismes certificadors, definint de forma clara i detallada les nostres propostes per complir, punt per punt, els compromisos acordats amb els nostres clients.

QUALITAT

UNE EN ISO 9001

Sistema de Gestió de la Qualitat.

Logo

Ciberseguretat

FIRST

Fòrum de Resposta a Incidents i Equips de Seguretat.

Logo

Ciberseguretat

CSIRT

Computer Security Incident Response Team de España.

Logo

Conciliació

Certificat EFR

Empresa Familiarment Responsable

Logo

Ciberseguretat

CERT

Computer Emergency Response Team

Logo

Ciberseguretat

TF-CSIRT

Principal fòrum europeu de CERTs

Logo

Ciberseguretat

LogICA NGSIEM

Producte Qualificats STIC de l'CCN

Logo

Qualitat del Software

CMMI

Maturity Level 3

Logo

Common Criteria.

Common Criteria EAL2

Sistema de Gestió d'Events SIEM.

Logo

MEDI AMBIENT

UNE-EN ISO 14001

Sistema de Gestió Medi ambiental.

Logo

SEGURETAT

UNE-EN ISO 27001

Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació.

Logo

SERVEIS TI

UNE-EN ISO 20000

Sistema de Gestió de Serveis TI.

Logo

Conformitat ENS

Esquema Nacional de Seguretat

Categoria alta.

Logo

Acuerdos Marco

Escudo España

Acuerdo Marco 10

Ver PDF
Escudo España

Acuerdo Marco 13

Ver PDF
Escudo España

Acuerdo Marco 26

Ver PDF

POLÍTIQUES