Nutriprecisión

Imagen Lista

Aquest projecte te com objectiu desenvolupar nous productes alimentaris i plataformes tecnològiques per dissenyar estratègies nutricionals de precisió orientades a la prevenció eficaç de dolències asociades al envelliments i la millora de la calitat i l'estil de vida dels colectius de persones grans.

AMC Innova Juice and Drinks de Navarra, Galletas Gullón y Europastry formen el consorci d'empreses que junt a 5 centres d'investigació, lideran el nou projecte NUTRIPRECISIÓ del programa I+D+i CIEN impulsat pel CDTI.

Recolzats per organismes d'investigació especialitzats, les empreses del consorci tracten d'aprofitar els recents avenços de l'investigació científica en els camps de la salud i l'envelliment per generar productes innovadors d'alt valor afegit destinats a mercats en creixement, per un cantó el dels consumidors preocupats pel manteniment d'un bon estat corporal davant de la proximitat de la tercera edat, i per un altre el mercat senior en el qual s'esfo´çen per mantenir una alta calitat de vida en diferents estats de dependència, des de l'autonomia plena fins a la necesitat de cuidadors.

Mitjansant la realització del present projecte es donarà lloc a nous productes alimentaris d'us especific per a la salut, així com una aplicació TIC inteligent multiplataforma, els quals es troben integrats en estratègies de presició per la prevenció i millora de patologies asociades a l'envelliment.

El projecte es troba ja en desenvolupament i es preveu la seva finalització al 2020. La seva execució soposarà una inversió d'aproximadament 7M €, amb l'apotació dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del programa Estratègic de Consorcis d'Investigació Empresarial Nacional (CIEN), gestionada pel centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI).

Imagen Pie