Oxynomia

Imagen Lista

Suite d'eines TIC avançades per potenciar les motodologies de coworking (micropymes). Increment de la competitivitat dels espais de coworking integrant-los entre sí i amb la Gran Empresa. 
Projecte financiat pel Ministeri d'Energia i Turisme en el marc de l'Acció Estratègica de Economia i Societat Digital, dins el pla d'Investigació Científica y Técnica i Inovació 2.013 a 2.013. 

Imagen Pie