Social Engagement

Imagen Lista

El projecte generarà una plataforma web de gestió integral d'anàlisi estratègic sectorial i identificació de futures línies d'investigació mitjansant la detecció i anàlisi de tendències i nodes d'alt valor. 

Es tracta d'una eina online per analitzar l'evolució de l'innovació en diferents sectors i detectar l'emergència de noves idees i nous nodes altament conectats a tgravès de l'anàlisi dels canvis de tendència en xarxes socials.

Aquesta eina donarà resposta a les necesitats de vigilància tecnològica en un univers abundant en informació on es fa difícil analitzar les series temporals de dades donada la seva abundancia i on moltes de les tendències del demà emergeixen , de forma molt marginal, i ràpidament s'expandeixen, difonent-se a travès de mecanísmes socials de difusió complexes o de repositoris oberts de continguts documentals.  El resultat serà un sistema de transferència de coneixements que vehicularà la difusió, desordre i abundancia informacional en tendencies i temes d'utilitat per l'usuari, ja sigui d'un perfil d'empresa investigadora o d'una persona interesada en un cert apartat. 

El consorci pel desenvolupament del projecte està format per:

  • ICA: INFORMÀTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS
  • FUOC (FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

Projecte financiat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat en el marc de la convocatoria de l'any 2014 per la concesió de les ajudes corresponents a la convocatoria Retos- Colaboración del Programa Estatal de Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Imagen Pie