CIBERSEGURETAT

En una societat hiperconnectada, estem exposats constantment a noves amenaçes cibernètiques. Els ciberdelinqüents utilitzen mètodes cada vegadamés sofisticats. La seguretat informàtica s'ha convertit en un requisit bàsic per a les empreses i en una peça clau per a salvaguardar la reputació de les organitzacions.

Cibersoc

La teva millor estratègia de Ciberseguretat

Prevenció

Monitorització

Mitigació

Contenció

Monitorització, operació, contenció i mitigació d'amenaces i gestió d'events de seguretat 24x7x365.

Professionals de nivell 2 i 3 amb més de 10 anys d'experiència.

Plataformes de gestió de la seguretat personalitzables.

Experts en hacking ètic, auditoria de codi font, enginyeria inversa, ciberinteligència i vulnerabilitats.

Atenció personalitzada en espanyol i anglès.

Prestació de servei remot o in situ.

Servei d'emergències davant amenaces 24x7x365.

PORTFOLI DE PRODUCTES

LogICA NGSIEM

  • Gestió de la seguretat en temps real i forense en 24x7. 
  • Tractament, emmagatzematge d'informació i anaàlisi d'amenaces en temps real.
  • Generació d'informes personalitzats de compliment i estat de la seguretat.

BoxICA

  • Solució IDS basada en el motor IDS Snort amb les regles de Snort TALOS i les desenvolupades pel CiberSOC.
  • Anàlisi d'informació d'amenaces dels nostres clients.
  • Integració de regles de tercers i desenvolupament de regles a mesura.

PublICA

  • Avaluació de Normes ISO, Lleis o Bones Pràtiques. 
  • Medició de l'estat del compliment a través de formularis orientats a rols i responsabilitats particulars de la seva organització.

PORTFOLI DE SERVEIS

LogICA Auditoria de Codi font

Informe personalitzat i complet sobre l'estat de les aplicacions des de l'àmbit de la seguretat, la qualitat i les dependències amb llibreries de tercers partint de codi estàtic.

LogICA Atalaya

Servei d'auditoria externa per a identificar i gestionar vulnerabilitats trobades des del perímetre de la organització.

Normativa i RGPD

Servei d'avaluació i adequació a Normes, Lleis i Reglaments: RGPD, LOPD, ENS, ISO 27002, ISO 9001 i més.

LogICA EndPoint Protection

Permet securitzar i conèixer les amenaces del endpoint en temps real, analitzant comportaments, processos, goodware i badware de forma centralitzada.

Auditories de seguretat

Auditoria i proposta de millores en aplicatius, a la xarxa interna o als accessos externs de l'empresa. Serveis avançats tipus Xarxa Team/Blue Team/Purple Team.

LogICA Achilles

Servei de gestió de vulnerabilitats i alerta primerenca de xarxa interna: descobriment automatitzat de sistemes i identificació de codis de vulnerabilitat.

Canal Denúncia

Registre, de forma anònima o autenticada, de la informació relativa a denúncies i observacions internes de l'empresa en relació al compliment del Codi Penal i el RGPD.

LogICA Cibervigilància

Servei personalitzat de ciberalertes i amenaces per a la prevenció i detecció d'incidents en temps real. Rastreig de noves alertes, amenaces i exploits.

LogICA Security Analytics

Servei de detecció, contenció i mitigació de les ciberamenaces més sofisticades en temps real (24x7), amb les plataformes pròpies LogICA NGSIEM i BoxICA.

Notícies relacionades