Hem adquirit els màxims reconeixements dels principals organismes certificadors, definint de forma clara i detallada les nostres propostes per complir, punt per punt, els compromisos acordats amb els nostres clients.

Qualitat del Software

CMMI

Maturity Level 3

Logo

Common Criteria

Common Criteria EAL2

Sistema de Gestió d'Events SIEM.

Logo

Conformitat ENS

Esquema Nacional de Seguretat

Categoria alta.

Logo

MEDI AMBIENT

UNE-EN ISO 14001

Sistema de Gestió Medi ambiental.

Logo

SEGURETAT

UNE-EN ISO 27001

Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació.

Logo

SERVEIS TI

UNE-EN ISO 20000

Sistema de Gestió de Serveis TI.

Logo

QUALITAT

UNE EN ISO 9001

Sistema de Gestió de la Qualitat.

Logo

Acuerdos Marco

Escudo España

Acuerdo Marco 10

Ver PDF
Escudo España

Acuerdo Marco 13

Ver PDF
Escudo España

Acuerdo Marco 26

Ver PDF

POLÍTIQUES